جان کری: گفتگوهای اتمی برای آزمون تهران است

13 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس سیاست گذاری کمیته روابط عمومی آمریکا - اسرائیل، آی پک، گفت، روند گفتگو با ایران نه به معنی اعتماد به تهران بلکه برای آزمون تهران است. آقای کری در ارتباط با روند صلح خاور میانه نیز گفت تاریخ به مرحله ای رسیده است که باید به تنش بین اسرائیل و فلسطینی ها برای همیشه پایان داد. گزارش از مهدی آرمی.