جان کری: ایران مجهز به تسلیحات کشتار جمعی را نمی پذيريم

15 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، می گوید واشنگتن تحت هیچ شرایطی «ایران مجهز به تسلیحات کشتار جمعی» را تحمل نمی کند. آقای کری این سخنان را در اورشلیم و هنگام دیدار با نخست وزیر اسرائیل بیان کرد. گزارش از هوشمند میرفخرائی.