جان کری: ايران به نغيير اوضاع در سوريه کمک کند

03 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزير امور خارجه آمريکا، جان کری، در مونترو محل برگزاری کنفرانس ژنو 2 گفت ايران می تواند به پيان بخشيدن به جنگ و خونريزی در سوريه کمک کند.