جامعه مدنی، ۹ می ۲۰۱۵ : کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

19 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسعود نقره کار، پزشک، پژوهشگر و نویسنده کتاب شش جلدی «مقدمه یی برتاریخ جنبش روشنفکری ایران»، به تشریح دلایل و چگونگی سرکوب مهمترین تشکل صنفی نویسندگان مستقل ایران در اوائل انقلاب ۵۷ پرداخت و چگونگی شکل گیری و فعالیتهای کانون نویسندگان ایران (در تبعید) را توضیح داد.