جامعه مدنی ۷ نوامبر ۲۰۱۵: ۸۱ مین کنگره جهانی قلم

16 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هشتاد و یکمین کنگره جهانی قلم، زمانی در کبک کانادا برگزار شد که دادگاهی در ایران برای مهدی موسوی و فاطمه اختصاری حکم ۹ و ۱۱ سال زندان و ۹۹ ضربه شلاق صادر کرد. کنگره جهانی قلم، با ارسال نامه به مسئولان حکومت ایران، و قطعنامه این احکام را محکوم کرد.