جامعه مدنی، ۷ مارس: تجمع سراسری معلمان کشور

16 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتراض مدنی معلمان ایران با سازماندهی کانون صنفی معلمان ایران، دهم اسفند، فقط تو تهران ۶ هزارتا معلم جمع شدن. تو ۱۷ شهر دیگه تجمع اعتراضی معلمان همزمان، انجام شد. معلمها شعار نمی دادند. اسمش را گذاشتند «تجمع سکوت».حکومت، مجوز تجمع نداد. اما تجمع انجام شد.