جامعه مدنی، ۵ ژوئيه : انجمن دفاع از حقوق زندانیان

14 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این برنامه متمرکز بر اهمیت و ضرورت بسط جامعه مدنی در دنیای امروز است. مفاهیمی از قبیل مسئولیت شهروندی، منافع و حقوق جمعی، نقش اصناف، سندیکاها، و اتحادیه ها در ایران، از جمله موضوعات مورد بررسی در این برنامه هفتگی هستند. مجری برنامه ۵ ژوئيه، مهدی فلاحتی، با مادران دو زندانی سياسی و آقای منصور اسانلو، درباره زندانيان سياسی گفتگو کرد.