جامعه مدنی ۵ سپتامبر ۲۰۱۵: تشدید سرکوب فعالان مدنی در ایران

14 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه، با ارائه گزارشی از افزایش بازداشت فعالان مدنی، بویژه معلمان در هفته های اخبر، به میلاد درویش عضو سندیکای فلزکارمکانیک، عضو افتخاری کتانون صنفی معلمان یاران، و عضو سازمان «حفظ حرمت حیات» پرداخته شد. میلاد درویش نیمه شب ۳۱ مرداد، توسط «لباس شخصی ها» از منزل پدرش به زندان برده شد.