جامعه مدنی، ۴ آوریل ۲۰۱۵ : کتابخانه اینترنتی «کتاب فارسی»

15 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهمان برنامه، بیژن آبادی، مسئول این کتابخانه گفت در طول ۱۸ سالی که این کتابخانه تأسیس شده، بیش از ۱۹ هزار عنوان کتاب و ۱۵ هزار نشریه در این کتابخانه جمع شده و سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر از این کتابخانه بهره برده اند. مرکز این کتابخانه ی اینترنتی در دالاس آمریکاست.