جامعه مدنی ۳۱ اکتبر ۲۰۱۵: حقوق مدنی مادران عزادار

09 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با سالگشت کشته شدن مصطفی کریم بیگی، مادر او با گریه به جامعه مدنی می گوید حکومت از خانواده ی مصطفی خواسته که اعلام کنند مصطفی بسیجی بوده و به دست راهپیمایان معترض سال ۸۸ کشته شده است. مصطفی کریم بیگی با گلوله ی مأموران حکومت در راهپیمایی عاشورای سال ۸۸ در تهران، کشته شد.