جامعه مدنی ۳ اکتبر ۲۰۱۵: اعتراض سراسری معلمان ایران

11 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای هماهنگی فرهنگیان ایران که دربرگیرنده تشکلهای مدنی معلمان سراسر کشور است اعلام کرده بود که ۱۳ مهر ۹۴ تجمع سراسری اعتراضی برگزار می کند اما با بازداشت شماری از رهبران سندیکایی معلمان، و تهدیدهای حکومت، ناگزیر تجمع سراسری را به ۱۶ مهر انتقال داد.