جامعه مدنی ۲۹ آگوست ۲۰۱۵: فدراسیون بین الملی جامعه های حقوق بشر

07 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۱۷۸ «جامعه دفاع از حقوق بشر» از ۱۷۸ کشور عضو «فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر» اند. دکتر لاهیجی که پنج دوره سه ساله، نایب رئیس این فدراسیون بوده، از دوسال پیش به ریاست این فدراسیون انتخاب شده است. به گفته لاهیجی، این فدراسیون، معتبرترین نهاد حاضر در جلسات شورای حقو بشر سازمان ملل متحد است.