جامعه مدنی، ۲۸ مارس ۲۰۱۵ : فعالیت مدنی برای انتشار دانش و آگاهی

08 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به دلیل سانسور کتاب و نشریه در ایران، کتابخانه های اینترنتی نقش مهمی در انتشار دانش و آگاهی بدون سانسور دارند. آقای بیژن آبادی، مسئول کتابخانه اینترنتی «کتاب فارسی» به برنامه جامعه مدنی گفت که ۱۹ هزار کتاب و ۱۵ هزار نشریه در طول ۱۱۸ سال فعالیت این کتابخانه در دسترس عموم قرار گرفته است.