جامعه مدنی، ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵: آسیب شناسی جنبش سبز

06 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در سالگشت کشته شدن ندا آقاسلطان و عده یی دیگر در بزرگترین حرکت مدنی مردم ایران علیه نقض آزادیهای سیاسی و مدنی، منصور اسانلو، فعال مدنی، به تشریح دلائل شکست جنبش مدنی سال ۱۳۸۸ پرداخت.