جامعه مدنی ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵: زندگی و مرگ غیر طبیعی شاهرخ زمانی در زندان

04 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه، با ارائه ی گزارشی از پیشینه ی برخورد حکومت با شاهرخ زمانی، با پخش بخشهایی از پیامهای تلفنی که در یکسال گذشته از زندان برای احمد شهید و فعالان کارگری و مدنی ایران فرستاده بود، سعی شد شناخت روشنی از این فعال کارگری ارائه شود.