جامعه مدنی، ۲۵ آوریل ۲۰۱۵ : معلمان، پیشرو اعتراضات سراسری حقوق بگیران

05 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حرکت اعتراضی معلمان در ماههای گذشته علیه عدم اجرای قانون هماهنگ کردن حقوق کارمندان دولت که ۲۴ سال از عمر آن می گذرد، در هفته های اخیر به اعتصاب و تحصن سراسری در ۷۰ شهر ایران انجامید. ایران حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار معلم دارد که حقوق ماهیانه شان یک پنجم حقوق ماهیانه ی معلمان در ترکیه است.