جامعه مدنی ۲۴ اکتبر ۲۰۱۵: مطبوعات کردی و حقوق مدنی مردمِ کرد

02 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از حدود بیست روزنامه و مجله یی که در کردستان منتشر می شود، فقط دو نشریه آنهم در صفحات محدود به زبان کردی می نویسند. اجلال قوامی، سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان می گوید حکومت نشریات کردی را حذف کرده و آنچه در کردستان منتشر می شود تبدیل شده اند به ارگان تبلیغات اداری حکومت.