جامعه مدنی ۲۲ آگوست ۲۰۱۵: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

31 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه، عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با پرداختن چگونگی تأسیس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» به سال ۱۳۶۲ و عضویت این «جامعه» در «فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر»، فعالیتهای حقوق بشری را آسیب شناسی کرد.