جامعه مدنی ۲۱ نوامبر ۲۰۱۵: ۱۷ سال بی خبری از فرزتد بازداشت شده.

30 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مادر سعید زینالی به برنامه جامعه مدنی گفت که چگونه ۱۷ سال پیش، مأموران حکومت، فرزند دانشجویش سعید زینالی را از منزل می برند و هیچ مقامی در حکومت تا امروز پاسخ این خانواده را نداده که سرنوشت فرزندشان چه شده است.