جامعه مدنی، ۲۰ ژوئن ۲۰۱۵: آسیب شناسی مبارزه صنفی کارگران.

30 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فضای مجازی و تهیه طومار از کارگران، دو حوزه یی هستند که اخیرا بسیار مورد استفاده فعالان کارگری در ایران قرار گرفته اند. در این برنامه با بهرنگ زندی، روزنامه نگار و فعال کارگری به آسیب شناسی این دو وسیله ارتباط گیری و سازماندهی پرداخته شد.