جامعه مدنی، ۲ می ۲۰۱۵ : معلمان اخراجی آموزش و پرورش

12 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۲۵۰۰ معلم از کل ۱۴۰۰۰معلم استان کردستان به دلائل عقیدتی، اخراج شده اند. این معلمان به اعتراض سراسری معلمان ایران پیوسته اند که حدود سه ماه است در ۷۰ شهر ایران جریان دارد. مهمانان برنامه یک معلم اخراجی و یک معلم باسابقه از استان کردستان ایران بودند.