جامعه مدنی ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۵: شنبه های اعتراض در مقابل زندان اوین

28 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با شکلگیری «دوشنبه های اعتراض در مقابل لاستیک دنا»، شنبه های اعتراض هم شکل گرفت. جمعی که هر شنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح در مقابل زندان اوین گرد می آیند، خواهان آزادی نرگس محمدی و همه زندانیان سیاسی اند.