جامعه مدنی، ۱۸ آوریل ۲۰۱۵ : زندان قرچک ورامین

29 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این زندان که تا ۴ سال پیش، مرغداری بوده، اکنون ۱۰۰۰ زن و ۲۰ کودک زیر سه ساله زندانی دارد. مهمان برنامه، شیوا گنجی، مسئول بخش زنان کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی می گوید یکی از مهمترین جنایتها در زندانهای ایران، تجاوز بازجوها به زنان زندانی است.