جامعه مدنی ۱۷ اکتبر ۲۰۱۵: رشد فعالیتهای مدنی معلمان در شرایط سرکوب

25 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی تجمع سراسری ۱۶ مهر ۹۴ هاشم خواستار، عضو کانون صنفی معلمان ایران به صدای آمریکا می گوید فعالیت مدنی معلمان بطور مداوم عمیقتر و گسترده تر می شود و اگر حکومت به سرکوب ادامه دهد، معلمان به مبارزه زیرزمینی روی خواهند آورد.