جامعه مدنی ۱۵ آگوست ۲۰۱۵: کنگره جهانی آموزش بین الملل در حمایت از معلمان زندانی در ایران

24 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنگره فدراسیون بین المللی معلمان آموزش و پرورش ادر هفته پایانی ژوئیه در اتاوای کانادا برگزار شد و در پایان آن دو قطعنامه صادر شد: یکی خواستار آزادی فوری اسماعیل عبدی از زندان شد، و قطعنامه دوم به این فدراسیون مأموریت داد تا هیئتی را برای رسیدگی به وضع معلمان زندانی به ایران بفرستد.