جامعه مدنی ۱۴ نوامبر ۲۰۱۵: همچنان محاکمه های ده دقیقه یی بدون وکیل

23 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بهنام ابراهیم زاده، نمونه یی ست از فعالان مدنی در ایران که بعد از محکوم شدن در یک دادگاه و چندسال زندانی بودن، در حالی که همچنان زندانی ست بار دیگر در یک دادگاه ده دقیقه یی بدن وکیل به ۹ سال زندان دیگر محکوم شده است.