جامعه مدنی، ۱۳ ژوئن ۲۰۱۵: دخالت دولت در انتخابات بزرگترین تشکل صنفی پرستاران

23 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمتر از دو ماه پیش از انتخابات نظام پرستاری، دولت اعلام کرد که شش تن از نامزدان عضویت در هیئت مدیره که هم اکنون عضو هیئت مدیره هستند، رد صلاحیت شده اند. رئیس هیئت مدیره، آقای شریفی مقدم، به دلیل دفاع از حقوق پرستاران، از بیمارستان امام خمینی تهران به شهرستان تبعید شد.