جامعه مدنی ۱۲سپتامبر ۲۰۱۵: دوشنبه های اعتراض در مقابل ساختمان لاستیک دنا در تهران

21 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از اوائل تابستان امسال، به همت محمد نوری زاد، جمعی در مقابل ساختمان لاستیک دنا در تهران، شکل گرفته که هر دوشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح در آن محل با پلاکاردهای اعتراضی حضور می یابند.