جامعه مدنی، ۱۲ ژوئيه: کانون وکلای دادگستری

21 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این برنامه متمرکز بر اهمیت و ضرورت بسط جامعه مدنی در دنیای امروز است. مفاهیمی از قبیل مسئولیت شهروندی، منافع و حقوق جمعی، نقش اصناف، سندیکاها، و اتحادیه ها در ایران، از جمله موضوعات مورد بررسی در این برنامه هفتگی هستند. مهمان برنامه ۱۲ ژوئيه، آقای عبدالکريم لاهيجی، رئيس فدراسيون جهانی جامعه های حقوق بشر، بود.