جامعه مدنی ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵: اطلاع رسانی از وضعیت بهائیان ایران

21 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرتضی اسماعیل پور، سردبیر خبرگزاری بهایی نیوز به جامعه مدنی می گوید رسانه های خبری باید برطبق وظیفه ی خبرنگاری، همه ی اخبار را منتشر کنند در حالیکه انعکاس اخبار ستم به بهائیان در ایران از سوی برخی فعالان سیاسی، مطبوعاتی و حتی حقوق بشری، همچنان یک تابوست.