جامعه مدنی، ۱۱ آوریل ۲۰۱۵ : کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

22 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مادح نظری، مسئول کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی می گوید بیش از ۵۰ درصد زندانیان سیاسی و مدنی ایران در استان کردستان اند در حالیکه جمعیت استان کردستان، سیزده درصد جمعیت ایران است.