جامعه مدنی ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵: کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

18 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی به عنوان یک تشکل مدنی فعال در خارج از ایران، حدود ۱۰ سال پیش توسط عده یی از زندانیان سیاسی زنِ سابق، تشکیل شد. شیوا حبوبی، سخنگوی این کمیته، به فعالیتها، هزینه ها و منابع، و اهداف این کمیته می پردازد.