رئیس سی آی ای، ایران و حزب الله لبنان را عمده ترین تهدیدهای تروریستی علیه آمریکا و متحدانش دانست

21 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سی آی ای در گزارشش به کنگره آمریکا گفت که ایران و حزب الله لبنان عمده ترین تهدیدهای تروریستی علیه آمریکا و متحدانش درجهان هستند. [[SOT