ادریس اِلبا، شاید نخستین بازیگر سیاهپوست نقش «جیمز باند»

22 مرداد 1397