ارجحیت امنیت شهروندان آمریکا

30 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جلیل روشندل – استاد روابط بین الملل دانشگاه کارولینای شمالی: انتشار اسناد در جهت امنیت آمریکا و جهان و کنترل شاهزادگان و بنیادهای خیریه عربستان سعودی ست و آمریکا امنیت شهروندانش را بر هرچیز دیگری ارجح می داند.