جذب نیرو از میان اقشار فقیر

26 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جلال ایجادی- جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس: جمعیت مسلمان فرانسه در همه لایه های اجتماعی فرانسه قرار دارند و طبعا بخش فقیر هم دارند که عاملان ترور و بنیادگرا از میان اقشار فقیر جذب نیرو می کنند.