آیین ایزدی

21 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حملات اخیر پیکارجویان موسوم به دولت اسلامی به مناطق کردنشین شمال عراق ، صدها تن از پیروان آیین ایزدی کشته شدند. شپول عباسی درباره آیین ایزدی و خطر عظیمی که آنها را تهدید می کند گزارش میدهد: