تاثیر جنگ با داعش بر جشن نوروز کردهای عراق

29 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نوروز در خارج از ايران، و در کشورهای همسايه ایران نیز یکی از بزرگترين جشن ها محسوب مي شود. ولی نوروز امسال در ميان آواره هایی که از بيم داعش گريخته اند، رونقی ندارد. گزارش علی جوانمردی