ایوانکا ترامپ: امیدوارم نشست زنان گروه ۲۰ منجر به تغییرات مثبت شود

05 اردیبهشت 1396