ایوانکا ترامپ: زنان پنجاه درصد جامعه هستند اما گاهی در محیط کار دیده نمی شوند

05 اردیبهشت 1396