افزایش نگرانی دانشمندان از اثرات تغییرات اقلیمی بر حیات در کره زمین

06 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگرانی دانشمندان از اثرات زیان‌باری که تغییرات اقلیمی بر زندگی انسان‌ها و حیوانات می گذارد روز به روز بیشتر می‌شود. هم اکنون حیواناتی که در قطب زندگی می کنند و با زندگی در آن محیط خو گرفته اند در معرض خطرند. حتی جانورانی که در دریا زندگی می کنند نیز در معرض نابودی قرار گرفته اند.