صدها بچه لاک پشت دریایی در جنوب ایتالیا سر از تخم بیرون آوردند

23 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شامگاه جمعه صدها بچه لاک پشت دریایی در سواحل کامپانيا در جنوب ايتاليا سر از تخم بیرون آوردند. لاک پشت دريايی نام علمی لاک پشت موسوم به کارتا است.