نمایش دوباره مجسمه موسی شاهکار میکل آنژ در رم

05 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجسمه موسی یکی از شاهکار های هنری میکل آنژ نقاش و مجسمه ساز ایتالیایی مرمت شد و با سیستم نوری جدیدی در رم به نمایش گذاشته می شود.