اجرای گروه کر کلیسای سیستین در واتیکان یکی از قدیمی‌ترین گروهها در آمریکا

11 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروه کر کلیسای سیستین در واتیکان یکی از قدیمی ترین گروه های کر جهان، برای اجرا در آمریکا آماده می شود. این اولین اجرای گروه در آمریکا در سی سال گذشته خواهد بود.