یک شاهکار دوران رنسانس در ایتالیا ترمیم شد

05 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک لنگه در ۶۰۰ ساله، پس از بازسازی، حالا به شکل اولیه و زیبایی و شکوه پیشین خود بازگشته است و برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شده است.