تظاهرات کارگری در ایتالیا

05 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ماتیو رنزی، نخست وزیر ایتالیا روز یکشنبه در واکنش به تظاهرات کارگری روز گذشته در رم، با کارگران کارخانه فولاد سازی ایتالیا، که قرار است ۵۵۰ نفر را از کار برکنار کند، دیدار و گفتکو کرد.