درگیری پلیس ضدشورش ایتالیا با چپ گرایان معترض به نژادپرستی

06 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چپ گرایان افراطی در ایتالیا علیه نژاد پرستی و آنچه احیای فاشیسم در آن کشور خوانده می‌شود، در چند شهر تظاهرات کردند. تظاهرات در شهر میلان با دخالت پلیس ضد شورش که از پیشروی چپ گرایان به سمت تجمع راست گرایان افراطی جلوگیری کرد، به خشونت گرایید.