استعفای نخست وزیر ایتالیا در پی رای منفی مردم به اصلاح قانون اساسی

15 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتایج همه پرسی اصلاح قانونی اساسی با استعفای ماتیو رنتزی، نخست وزیر که خود این همه پرسی را برای افزایش اختیارات نخست وزیری پیشنهاد داده بود، همراه شد.