ممنوعیت تردد خودروها در رم، ضعف حمل و نقل عمومی را نمایان کرد

08 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حرکت تقریبا نیمی از خود روهای شخصی در خيابان های شهر رم، پايتخت ايتاليا به خاطر آلودگی بيش از حد هوا از روز دوشنبه به مدت ۹ ساعت در روز ممنوع شده است. اين اقدام ابتدا با وسايل نقليه دارای شماره های فرد آغاز شد. اما ساکنان رم از اين شکايت دارند که در رم وسايل نقليه عمومی به اندازه کافی وجود ندارد.