جلسه اضطراری اتحادیه اروپا در مورد بحران مهاجرت

31 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرگ صدها مهاجر ديگر در دريای مديترانه وزیران خارجه اتحاديه اروپا را در لوکزامبورگ گردآورده تا به دنبال راه حلی فوری برای مقابله با قاچاق انسانی و مرگ و مير ناشی از مهاجرت ساکنان مناطق جنگزده، بويژه ليبی به کشورهای اروپايی باشند.